0

Gwarancja i zwroty

Gwarancja

Wszystkie produkty w naszym sklepie są objęte gwarancją. Gwarancja jest udzielana na okres do 10 lat. Jako dowód gwarancji służy karta gwarancyjna.

Prosimy o sprawdzenie kompletności i braku widocznych wad towaru podczas odbioru (o kompletności decyduje opis produktu lub jego instrukcja obsługi).

Serwis gwarancyjny jest realizowany przy przedstawieniu karty gwarancyjnej, która zawiera informacje o:

 • model produktu;
 • numer seryjny;
 • okres gwarancji;
 • data sprzedaży produktu.

Należy pamiętać o zachowaniu go przez cały okres użytkowania.

Możemy odmówić o udzieleniu gwarancji, jeśli:

 • uszkodzono plomby gwarancyjne;
 • wystąpiły jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne lub inne, które zostały spowodowane celowym lub niedbałym działaniem nabywcy, lub osób trzecich;
 • stwierdzono naruszenie zasad użytkowania zawartych w instrukcji obsługi;
 • dokonywano nieuprawnionego otwarcia, naprawy lub modyfikacji komunikacji wewnętrznej i komponentów towaru, zmieniono konstrukcję;
 • nieprawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.

 Gwarancja nie obejmuje następujących uszkodzeń:

 • normalne zużycie lub wyczerpanie zasobu;
 • przypadkowe uszkodzenia spowodowane przez klienta lub uszkodzenia spowodowane przez jego zaniedbanie, lub zaniedbane użytkowanie;
 • szkody powstałe w wyniku klęsk żywiołowych (działania natury);
 • uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu lub eksploatacją niezgodną z jego przeznaczeniem.

 

Wymiana i zwrot towarów

Wymiana i zwrot towarów jest możliwy w ciągu 90 dni od daty zakupu i tylko zgodnie z następującymi warunkami

 • produkt nie był wykorzystywany;
 • zachowano pierwotny wygląd opakowania;
 • jest obecny paragon, na podstawie którego dokonano sprzedaży.